Anatomija i fiziologija - Anki špil

Kartice za ponavljanje anatomije i fiziologije su dodane u kolekciju. Sadrži više kartica od patologije. Nisam potpuno zadovoljan sa karticama iz centralnog nervnog sistema i čulnih organa. Mislim da je previše sažeto, dok je uvodni dio o ćeliji možda previše opširan.

  • Broj kartica: 562
  • Literatura: Anatomija i fiziologija za 1. razred medicinske i zubotehničke škole; Dr. Ivan Anđelković, Dr. Aleksandar Sajkovac, Dr. Aleksandar Ilić; Zavod za udžbenike Beograd 2012. godina

Preuzmi kolekciju

Glavni članak