Patologija - Anki špil

Kartice za ponavljanje patologije su prve dodane u kolekciju.

  • Broj kartica: 523
  • Literatura: Patologija za 2. razred medicinske škole; Dr. Radoslav Borota; Zavod za udžbenike Beograd 2012. godina

Preuzmi kolekciju

Glavni članak