Ukloni naslovnu traku kod maksimiziranih prozora

Naslovna traka mi je jedino korisna kad pomjeram prozore. Iskreno nije potrebna ni tad sa Openboxom, jer je moguće držati ALT (po zadanim postavkama) i lijevim klikom pomjerati prozor. Razlog zašto nisam potpuno uklonio trake je taj što je na laptopu nezgodno držati ALT, dok na desktopu nemam problema.

Provjerio sam Openbox dokumentaciju i nisam naišao na rješenje. Ne postoji način da se uvjetno mijenjaju postavke. Postavio sam pitanje na Openbox mailing listi i ubrzo sam dobio rješenje.

Orcsome je program koji omogućava manipulaciju upravitelja prozorima koji su u skladu sa NETWM standardom. Openbox je jedan od njih. Napisan je u Pythonu i koristi Python za konfiguracijski fajl. Imao sam malo problema sa instalacijom. Autor nije predvidio da će korisnici globalno instalirati program, što je bilo problematično. No, greška je prijavljena i sve radi bez problema. Napravio sam PKGBUILD za Arch, koji možete preuzeti ovdje. PKGBUILD je za najnoviju verziju sa gita. Ako želite objavljene verzije, imate u AURu.

Mogućnosti su velike, ali meni treba samo dinamično prikazivanje (dekoriranje) prozora pri makzimiziranju i ostalim stanjima prozora. Ovo je dovoljno za željenu funkciju (preuzeto direktno od autora sa mailing liste):

from orcsome import get_wm

wm = get_wm()

@wm.on_manage
def on_manage():
  @wm.on_property_change(wm.event_window, '_NET_WM_STATE')
  def property_was_set():
    w = wm.event_window
    if w.maximized_vert and w.maximized_horz:
      if w.decorated:
        wm.set_window_state(w, decorate=False)
    else:
      if not w.decorated:
        wm.set_window_state(w, decorate=True)

Fajl sam snimio pod ~/.config/orcsome/rc.py i stavio da se Orcsome pokreće automatski pri startu Openbox sesije (u autostart fajlu).