Ponavljanje medicinskog gradiva

Počeo sam ponavljati gradivo iz stručnih medicinskih predmeta (srednja škola), ali sam shvatio da je veoma neefikasno, barem za mene, besciljno čitati knjige. Često se uhvatim kako nasumično "šetam" po knjizi gore-dole, čitajući rečenicu po rečenicu kad god se sjetim nečega što bih trebao ponoviti. Još veći problem je bila nemogućnost da postavljam sebi nasumična pitanja. Nisam htio prelaziti poglavlje po poglavlje ponavljajući sve čega se sjećam. Mnogo bolji način bi bio da mi neko postavlja konkretna pitanja na koja mogu dati kratke odgovore.

Anki u spas

Pronašao sam upravo jedan program koji to omogućava - Anki. Anki je zapravo mnogo sofisticiraniji od toga. Koristi princip optimalnih intervala. Pitanje, odnosno karticu, na koju tačno odgovorite odloži i postavlja vam je kasnije nakon izvjesnog vremenskog intervala. Ako dobro odgovorite na pitanje taj interval postaje duži. Stvari koje znate ne morate često da ponavljate. Anki koristi SM2 algoritam za procijenu ponavljanja, koji je baziran na SuperMemo algoritmu sa nekim izmijenama, a oni svi na Leitnerovom sistemu.

Gradivo

Anki grupiše kartice (pitanja) u špilove (decks). Unutar njih, moguće je kartice obilježiti tagovima za lakše pretraživanje i sortiranje. Cilj mi je napraviti po jedan špil za svaki predmet/oblast medicine. Za izvor koristim knjige koje se koriste u srednjim medicinskim školama u BiH.

Primjer jedne kartice.

Spisak planiranih špilova za kolekciju:


Preuzmi kolekciju

Sve ispravke i prijedloge prijavite na GitHubu.