Farmakologija - Anki špil

Kartice za ponavljanje farmakologije. Uvodni dio o opštoj farmakologiji je možda bespotrebno opširan, dok su ostali dijelovi kao hemioterapijska sredstva za maligne bolesti poprilično sažeti. Možda ispravim u budućnosti.

  • Broj kartica: 660
  • Literatura: Farmakologija za 2. razred medicinske škole; Dr. Milenko Milošević Dr. Vladislav Varagić; Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd 2006. godina

Preuzmi kolekciju

Glavni članak