Medicinska sestra-tehničar — pitanja i odgovori za stručni ispit

Šta je ovo?

Ovo je skup pitanja i odgovora za polaganje stručnog ispita za zanimanje medicinska sestra-tehničar. Pitanja su bila ažurna za vrijeme pisanja ovod članka, 01 Novembra 2016. godine. Preporučljivo je da se ne uzdate u ažurnost ovih pitanja, već da podignete najnovija iz ministarstva (što dobijete zajedno sa prijavom).

Veliki dio odgovora sam uzeo iz zvaničnih knjiga koje su u upotrebi u srednjim školama. Odgovore iz pravnog dijela sam preuzeo iz relevantnih zakona. Uz svako pitanje je naznačena literatura koja je korištena.

Preuzmi pitanja

Medicinski dio

Pravni dio

Napomena: pitanja i odgovori su moj lični rad; ne prihvatam nikakvu odgovornost ni obavezu u vezi s informacijama u dokumentu (ovoj stranici).

Korisni dodatak

Za simulirano ispitivanje, možete koristiti ovu malu Python skriptu. Učita pitanja iz fajla i postavi vam 3 medicinska i 1 pravno (kao na ispitu). U direktoriju gdje vam skripta, morate imati i 2 tekstualna fajla sa pitanjima (med.txt i prav.txt).

import random

def otvori_pitanja(ime):
  pitanja = []
  fajl = open(ime, "r")
  for l in fajl:
    if not l.startswith("#"):
      pitanja.append(l.strip())
  fajl.close()
  return pitanja

def snimi_pitanja(ime, pitanja):
  fajl = open(ime, "w")
  for p in pitanja:
    fajl.write("{}\n".format(p))
  fajl.close()

def pitaj(prva, druga):
  while len(druga) > 0:
    med1 = prva.pop(prva.index(random.choice(prva)))
    med2 = prva.pop(prva.index(random.choice(prva)))
    med3 = prva.pop(prva.index(random.choice(prva)))
    prav = druga.pop(druga.index(random.choice(druga)))

    print(med1, end="")
    input()
    print(med2, end="")
    input()
    print(med3, end="")
    input()
    print(prav, end="")
    input()
    print("------")

medicinska = otvori_pitanja("med.txt")
pravna = otvori_pitanja("prav.txt")
try:
  pitaj(medicinska, pravna)
except KeyboardInterrupt:
  snimi_pitanja("med.txt", medicinska)
  snimi_pitanja("prav.txt", pravna)
else:
  snimi_pitanja("med.txt", medicinska)
  snimi_pitanja("prav.txt", pravna)