Moj desktop

Linux distribucije koristim već više od dvije godine (skoro ekskluzivno). Većina ljudi mnogo mijenja i isprobava sve distribucije. Mislim da je to idiotski, jer to rade iz pogrešnih razloga: misle da je izgled ekskluzivan za distribucije. Drugim riječima, misle da je izgled sve što čini distribuciju. To velika zabluda. U suštini postoji samo nekoliko distribucija koje su vrijedne korištenja. Sve ostalo je nizvodno smeće i normalna osoba se ne bi zamarala s njima.

Distribuciju definiše:

  • Menadžer paketa

  • Specifičnosti paketa (graditi sam iz izvora ili gotove "binarne" pakete; koliko odstupa od upstreama, tj. koliko se pečuje)

  • Vrsta izlaska (fiksne verzije ili rolling-release)

  • Politika softvera (samo slobodni softver ili dozvoljava vlasnički)

Sve ostalo je manje-više isto i ne predstavlja razlog za promjenu distribucije.

Koristim ArchLinux iz nekoliko razloga. Mala baza instalacije, no i druge distribucije to nude, što većina ljudi nije svjesna, pa misle da je Arch poseban zbog toga. Rolling-release, što znači da se paketi ažuriraju kako izlaze i da se ne mora instalirati nanovo ili pokrenuti "veliko" ažuriranje s vremena na vrijeme. Paketi su uglavnom nepromijenjeni od upstreama, tj. pečuju se samo tamo gdje je neophodno. Na vrh toga Pacman je jednostavan menadžer paketa i vrlo je jednostavno pakovati sopstvene pakete (pomoću makepkg).

Kako izgleda desktop

ArchLinux mi je instaliran na dva kompjutera; na desktopu i laptopu. Oba su skoro identično konfigurisana, osim pojedinosti za hardver.

Okruženje

Upravitelj prozora koji koristim je Openbox. Mnogo funkcija ima prečice na tastaturi, tako da skoro nikako ne moram koristiti miš. Koristim četiri radne površine, imenovane rimskim brojevima. Od posebnih dodataka koristim Orcsome (opisano u ovome članku) koji dinamično skriva dekoracije sa maksimiziranih prozora radi uštede prostora.

Tema je modificirani Numix.

Konfiguracioni fajl (moguće da je zastario; ne držim konfiguracione fajlove na internetu, tako da ne mogu uvijek spojiti sa ažurnim verzijama)

Važnije prečice

Super + T — xfce4-terminal
Super + W — firefox
Super + F — nemo
Super * I — ncmpcpp (desktop)
Super * O — ncmpcpp (laptop)

Print — slika desktop (pomoću scrota)
Alt + Print — slika aktivni prozor (pomoću scrota)

Super + A — prikazuje Openbox root meni
Super + S — minimizira trenutni prozor
Super + D — minimizira sve prozore (prikazuje desktop)

Alt + TAB — mijenja kroz otvorene prozore
Alt + F4 — gasi prozor

Super + PageUp — maksimizira prozor
Super + PageDown — vraća prozor na početnu veličinu
Super * Lijevo/Desno/Gore/Dole — Šalje prozor uz rub

Super + 1/2/3/4 — ide na desktop sa brojem
Super + Shift + 1/2/3/4 — šalje prozor na desktop sa brojem

XF86AudioMicMute — gasi/pali mikrofon
XF86TouchpadToggle — gasi/pali tačped
XF86MonBrightnessUp/Down — smanjuje i povećava svijetlost displeja

Programi koji se pokreću pri startu (pomoću Openbox autostart fajla):

# samo na desktopu, jer koristi Nvidia karticu sa nouveau drajverima
# radi problema sa v-syncom
compton --config ~/.config/compton/compton.conf &

# mijenja CAPS LOCK i ESCAPE jer mnogo češće koristim escape
setxkbmap -option caps:swapescape &

# postavlja pozadinu desktopa
(nitrogen --restore && tint2) &

# pokreće prvo mpd pa onda mpdas za skroblanje
(mpd && mpdas) &

# ikona za glasnoću i bateriju
volumeicon &
cbatticon -i symbolic -l 10 -r 2 &

# vidi članak na blogu o orcsomu
orcsome &

# bittorrent klijent
qbittorrent &

Okruženje iz Openbox environment fajla

# postavke za lokalizaciju
#export LANG=en_US.UTF-8
export LC_CTYPE=bs_BA.UTF-8
export LC_NUMERIC=bs_BA.UTF-8
export LC_TIME=bs_BA.UTF-8
export LC_COLLATE=bs_BA.UTF-8
export LC_MONETARY=bs_BA.UTF-8
export LC_MESSAGES=en_US.UTF-8
export LC_PAPER=bs_BA.UTF-8
export LC_NAME=bs_BA.UTF-8
export LC_ADDRESS=bs_BA.UTF-8
export LC_TELEPHONE=bs_BA.UTF-8
export LC_MEASUREMENT=bs_BA.UTF-8
export LC_IDENTIFICATION=bs_BA.UTF-8

# ovo eksportujem ovdje jer ako stavim u .bashrc grafički programi
# neće biti svjesni o njima
PATH=$PATH:/home/dino/program/bin:$(ruby -rubygems -e "puts Gem.user_dir")/bin

# vidi članak na blogu o gtk i qt temama i konzistentnom izgledu
export QT_QPA_PLATFORMTHEME=qt5gtk2

# promjeni zadani direktorij za gimp konfiguraciju
export GIMP2_DIRECTORY=~/.config/gimp-2.8

#ruby smeće, koristim samo za generaciju GTK tema
export GEM_HOME=$(ruby -e 'print Gem.user_dir')

# vidi članak na blogu o dbusu i overlay scrollingu
export GTK_OVERLAY_SCROLLING=0
dbus-update-activation-environment --systemd --all

Alatna traka

Alatna traka je tint2. Prikazuje sve radne površine odvojeno, a automatski skriva prazne radi uštede prostora. Od internih tint2 dodataka koristim samo datum/sat (lijevi klik otvara gsimplecal). U system trayu se nalazi applet od NetworkManagera i volumeicona. Zavisno da li je laptop u pitanju, koristim i cbatticon.

Konfiguracioni fajl

Ostalo

Ikone su Faenza. Jeste stara, ali je jedna od najneutralnijih i najopširnijih tema koje su dostupne.

Pozadinu sam sam napravio, koristeći mustre odavde.

Fontovi su iz DejaVu familije. Sans za sve osim terminala, gdje je Mono.

GTK tema je blago modificirana Zukitre. Izmjenio sam highlight boju, kao i tamne dugmiće. Original možete pronaći ovdje.

To su ključne stvari desktopa, ali koristim još i nekoliko sitnica. Ako imate pitanja ili želite dodatne konfiguracije za nešto, ostavite komentar.